2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2018 roku


XLVI/273/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż, napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLVI/272/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach 59 w gminie Prabuty.

XLVI/271/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/271/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację.

XLVI/270/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wandzie Angielskiej – Koniszewskiej upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych.

XLV/269/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLV/268/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/268/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLV/267/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

XLV/266/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLV/265/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/265/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie pomnika w formie kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu przymusowej pracy w okresie II wojny światowej na terenie Prabut.

XLV/264/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/264/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLV/263/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/263/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz ilości wybieranych radnych.

XLV/262/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/262/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku o zmianie uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

XLV/261/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/261/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

XLIV/260/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIV/259/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLIV/258/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XLIV/257/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/257/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XLIV/256/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/256/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2018 rok.

XLIV/255/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/255/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach na lata 2018-2021.

XLIII/254/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIII/253/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/253/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLIII/252/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/164/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji.

XLIII/251/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/251/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2018 rok.

XLIII/250/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/250/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

XLIII/249/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/249/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

XLIII/248/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/248/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

XLIII/247/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/247/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2018.

XLIII/246/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3811