Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2019

52/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Sylwii Suwińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

51/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

50/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Beacie Serafinowicz, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

49/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Katarzynie Sicińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

48/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Jolancie Dołęgowskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

47/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej - Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

46/2019

2019-06-26

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych położonych w gminie Prabuty.

43/2019

2019-06-11

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia gruntu położonego w Sypanicy w gminie Prabuty.

40/2019

2019-06-06

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

39/2019

2019-06-11

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w mieście i gminie Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1203