2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

83/2019

2019-11-27

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

82/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 punktu nr 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

81/2019

2019-11-12

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

80/2019

2019-11-19

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

79/2019

2019-11-19

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2029.

78/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

77/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

76/2019

2019-11-04

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia  25 października 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

75/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej w Obrzynowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

74/A/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 74/A/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7494