2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

74/2019

2019-11-21

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty oraz sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i  Gminy Prabuty  na podstawie  umowy użyczenia, powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych ,powołania kontrolera spisowego.

73/2019

2019-10-18

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty.

72/2019

2019-10-10

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

71/2019

2019-10-07

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 października 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

70/2019

2019-10-18

Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 października 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty.

69/2019

2019-10-10

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2019 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

68/2019

2019-10-15

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo w Prabutach” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

67/2019

2019-10-15

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Przebudowa ulicy Wiśniowej w zakresie wymiany nawierzchni” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

66/2019

2019-10-21

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku  w sprawie udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty osobie wskazanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

65/2019

2019-09-17

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Reja 1, 1A i 5 w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7493