2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


XV/96/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XV/95/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prabuty na lata 2019 – 2022”.

XV/94/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prabuty na lata 2015-2018”.

XV/93/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Rodowie Małym w gminie Prabuty.

XV/92/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

XIV/91/2019

2019-10-08

Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

XIV/90/2019

2019-10-08

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XIV/89/2019

2019-10-01

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18.12.2018 roku w/s zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

XIII/88/2019

2019-09-19

Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

XIII/87/2019

2019-09-19

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4902