Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2020

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2020 roku


XXI/140/2020

2020-03-27

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty.

XXI/139/2020

2020-03-27

Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XXI/138/2020

2020-03-27

Uchwała nr XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

XXI/137/2020

2020-03-27

Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

XX/136/2020

2020-03-12

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XX/135/2020

2020-03-12

Uchwała nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2020 rok.

XX/134/2020

2020-03-12

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2020 rok.

XX/133/2020

2020-03-12

Uchwała nr XX/133/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku dotyczącej określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

XX/132/2020

2020-03-12

Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Wojska Polskiego.

XIX/131/2020

2020-02-11

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:197