Archiwum zamówień do 30 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa oświetlenia parku w Prabutach przy ulicy Kasztanowej

2016-10-05

Budowa oświetlenia drogowego w Prabutach przy ulicy Daszyńskiego

2016-10-05

Przebudowa drogi gminnej Gilwa - Gilwa Mała, gm. Prabuty - etap II

2016-11-28

Usuwanie awarii i drobne naprawy w budynkach Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2016-12-05

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach, ul. Koszarowa 1 informuje, że przyjmuje oferty na: usuwanie awarii i drobne naprawy w budynkach Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prabutach.

Czytaj więcej o: Usuwanie awarii i drobne naprawy w budynkach Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Gilwa Mała, gm. Prabuty – etap II

2016-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn."Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Gilwa Mała, gm. Prabuty – etap II".

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty

2017-01-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty”.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

Bagrowanie stawów w miejscowości Trumiejki i Rodowo na terenie gminy Prabuty

2017-03-09

Remont nawierzchni zaułka ulicy Daszyńskiego w Prabutach – Etap I

2017-04-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 6 000 euro na "Remont nawierzchni zaułka ulicy Daszyńskiego w Prabutach – Etap I".

Budowa oświetlenia drogowego w Trumiejkach, gmina Prabuty na działkach Nr 254, 259, 266 oraz 273

2017-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na "Budowę oświetlenia drogowego w Trumiejkach, gmina Prabuty na działkach Nr 254, 259, 266 oraz 273".

Wykonanie utwardzeń terenu pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne na terenie miasta i gminy Prabuty

2017-04-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie utwardzeń terenu pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne na terenie miasta i gminy Prabuty”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:629