Archiwum zamówień pow. 30 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przebudowa odcinka drogi w m. Gonty, gm. Prabuty

2018-03-22

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę odcinka drogi w m. Gonty, gm. Prabuty".

Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

2018-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Wymiana nawierzchni chodników wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Jagiełły w Prabutach

2018-04-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wymian nawierzchni chodników wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Jagiełły w Prabutach".

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty

2018-06-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na usługę społeczną pn.: Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty.

Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2018-07-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

Przebudowa podwórka przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach

2018-07-26

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę podwórka przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

2018-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych"

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Prabuty

2018-09-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i porządku w mieście Prabuty

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2018/2019

2018-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2018/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4400