Urząd Miasta i Gminy Prabuty

2022

83/2022

2022-06-28

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, dla której organizatorem jest Miasto i Gmina Prabuty.

82/2022

2022-06-27

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata  na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

81/2022

2022-06-22

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości rolnej w Obrzynowie.

80/2022

2022-06-28

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

79/2022

2022-06-09

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

78/2022

2022-06-09

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

77/2022

2022-06-09

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

76/2022

2022-06-09

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

75/2022

2022-06-09

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Obrońców Westerplatte w Prabutach.

73/2022

2022-06-02

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w budynku położonym w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte.

72/2022

2022-06-01

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach przy ul. Przemysłowej.

71/2022

2022-06-01

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

70/2022

2022-06-01

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

69/2022

2022-06-01

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

68/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

67/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

66/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

65/2022

2022-06-01

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Prabuty.

62/2022

2022-05-23

Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

61/2022

2022-06-06

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Szkoły Podstawowej Im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach oraz powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych, powołania kontrolera spisowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1107