2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

58/2022

2022-05-05

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, Szkoły Podstawowej w Obrzynowie oraz Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

55/2022

2022-05-04

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Jakubowo na kadencję 2019 - 2023.

54/2022

2022-04-26

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości pod poszerzenia dróg położonych w gminie Prabuty.

53/2022

2022-04-26

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

52/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych na Osiedlu Ojca Klimuszki w Prabutach.

51/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty.

50/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w Rodowie Małym w gminie Prabuty.

49/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Sportowej w Prabutach.

48/2022

2022-04-22

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2022 roku w dzień wolny od pracy.

47/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty informacji z zakresu aktualizacji dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022.

45/2022

2022-04-08

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

44/2022

2022-04-05

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży odpadów stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty.

43/2022

2022-04-22

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

42/2022

2022-04-04

Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

41/2022

2022-04-05

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie harmonogramu wdrażania Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zadań Zespołu do spraw Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wzoru dokumentów wymaganych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2023 rok.

40/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Łąkowej 18 w Prabutach.

39/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochrony środowiska.

38/2022

2022-03-28

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2021 rok.

37/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Małgorzacie Mijewskiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

36/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Justynie Wysockiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1106