2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

35/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Annie Staniszewskiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

34/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Ewie Krasickiej-Karpowicz, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

33/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Bożenie Kamińskiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

32/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Agnieszce Zakrzewskiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

31/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Pani Iwonie Jaranowskiej-Koneckiej, pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 

30/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

29/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w treści zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach zmienionego zarządzeniem nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 stycznia 2019 roku.

28/2022

2022-03-01

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej Prabutach.

27/2022

2022-03-30

Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat wywołanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej w Gminie Prabuty.

26/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty znajdującego się w świetlicach wiejskich w Trumiejkach, Laskowicach, Kleczewie oraz Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Reymonta 4,powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

25/2022

2022-02-21

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.

24/2022

2022-02-22

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty.

23A/2022

2022-02-25

Zarządzenie Nr 23A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochrony środowiska.

23/2022

2022-06-06

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie zakładowego planu kont.

22/2022

2022-02-16

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

21/2022

2022-02-10

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie włączenia nowej karty adresowej zabytku położonego na terenie Miasta i Gminy Prabuty do Gminnej Ewidencji Zabytków.

20/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Sosnowej w Prabutach.

19/2022

2022-01-28

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Przemysłowej w Prabutach.

18/2022

2022-02-02

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

17/2022

2022-02-02

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych w Prabutach, ul. Daszyńskiego na wysokości targowiska miejskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1105