2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24/2022

2022-02-22

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty.

23A/2022

2022-02-25

Zarządzenie Nr 23A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochrony środowiska.

23/2022

2022-06-06

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie zakładowego planu kont.

22/2022

2022-02-16

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

21/2022

2022-02-10

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie włączenia nowej karty adresowej zabytku położonego na terenie Miasta i Gminy Prabuty do Gminnej Ewidencji Zabytków.

20/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Sosnowej w Prabutach.

19/2022

2022-01-28

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Przemysłowej w Prabutach.

18/2022

2022-02-02

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

17/2022

2022-02-02

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych w Prabutach, ul. Daszyńskiego na wysokości targowiska miejskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

16/2022

2022-01-20

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej przy ulicy Legionów w Prabutach.

15/2022

2022-01-20

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach.

14/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prabutach realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

13/2022

2022-01-18

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w m. Julianowo obręb geodezyjny 0010.

12/2022

2022-01-13

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

11/2022

2022-01-17

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.

10/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.

9/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.

8/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.

7/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

6/2022

2022-02-03

Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1360