Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Zamówienia do 30 000 euro - Urząd Prabuty

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od 1 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl. Na podanej stronie, w zakładce instrukcje, znajdują się pomocne Wykonawcom materiały.

 

Budowa instalacji zbiornikowej LPG i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gmina Prabuty"

2020-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Budowa instalacji zbiornikowej LPG i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gmina Prabuty".

Remont drogi gminnej w Antoninie, gm. Prabuty

2020-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na: Remont drogi gminne w Antoninie, gm. Prabuty

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty

2020-10-15

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty"

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty - unieważnienie postępowania

2020-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty"

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty

2020-10-02

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na  "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty"

Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

2020-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach na działkach Nr 54/217, 54/224, 54/271

2020-09-07

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach na działkach Nr 54/217, 54/224, 54/271”

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej w Prabutach

2020-08-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej w Prabutach

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na remont budynków użyteczności publicznej celem utworzenia centrów opiekuńczo - rozwojowych na terenie gminy Prabuty

2020-08-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na remont budynków użyteczności publicznej celem utworzenia centrów opiekuńczo - rozwojowych na terenie gminy Prabuty

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, gm. Prabuty

2020-06-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, gm. Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:146593