Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Zamówienia do 30 000 euro

Przebudowa systemu odwodnienia drogi gminnej oraz systemu melioracji szczegółowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

2018-06-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na: "Przebudowa odwodnienia drogi gminnej oraz systemu melioracji szczegółowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty

2018-06-07

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na: "Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty"

Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

2018-05-24

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty"

Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

2018-05-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty".

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i adaptację budynku przy ulicy Łąkowej 42 w Prabutach dla potrzeb biblioteki miejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2018-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 6 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i adaptację budynku przy ulicy Łąkowej 42 w Prabutach dla potrzeb biblioteki miejskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:65821