Zamówienia do 130 000 zł - Urząd Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dostawa pojemników 1100L na odpady segregowane

2021-06-01

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pojemników 1100L na odpady segregowane”.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 7, lub e-mailem na adres: b.kuter@prabuty.pl w terminie do dnia 10.06.2021 r., do godz. 10.00.

Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach

2021-05-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: "Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach".

Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty

2021-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: Budowę zjazdu wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2021-03-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: "Bieżące utrzymanie zielenie na terenie Miasta i Gminy Prabuty"

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę drogi gminnej Kołodzieje - Gilwa, gm. Prabuty

2021-03-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę drogi gminnej Kołodzieje - Gilwa, gm. Prabuty

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Prabuty

2021-03-03

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na"Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Prabuty".

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie sanitarne i socjalne w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzynowie, gmina Prabuty

2021-01-27

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na " Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie sanitarne i socjalne w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzynowie, gmina Prabuty".

Budowa oświetlenia ulicy Ojca Klimuszki w Prabutach – Etap I, Etap II

2021-01-19

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Budowa oświetlenia ulicy Ojca Klimuszki w Prabutach – Etap I, Etap II"

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2021-01-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na "Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:176515