Zamówienia do 30 000 euro - Urząd Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od 1 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl. Na podanej stronie, w zakładce instrukcje, znajdują się pomocne Wykonawcom materiały.

 

Remont schodów zewnętrznych budynku Niepublicznego Przedszkola Miś Uszatek w Prabutach

2020-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Remont schodów zewnętrznych budynku Niepublicznego Przedszkola Miś Uszatek w Prabutach"

Wykonanie utwardzenia pod śmietnik w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty

2020-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie utwardzenia pod śmietnik w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty".

Dostawa przenośnych komputerów poleasingowych w ramach programu Zdalna Szkoła

2020-04-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „DOSTAWA PRZENOŚNYCH KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH W RAMACH PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2016 Burmistrza Miasta i  Gminy Prabuty z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty, na zamówienia nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zmiana: wyjaśnienia do zaproszenia z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2020-03-17

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

Odtworzenie części drogi gminnej w miejscowości Pachutki, gmina Prabuty

2020-03-12

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o składanie ofert w wyznaczonych w postępowaniach terminach w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odtworzenie części drogi gminnej w miejscowości Pachutki, gmina Prabuty".

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2020-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na  Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół

2020-02-19

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół".

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilwie, gm. Prabuty w zakresie budowy szamba i przebudowy pomieszczeń kuchni

2020-02-05

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 euro na: Przebudowę świetlicy wiejskiej w Gilwie, gm. Prabuty w zakresie budowy szamba i przebudowy pomieszczeń kuchni

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gmina Prabuty

2020-02-04

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gmina Prabuty".

Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Jakubowie, gmina Prabuty

2020-02-03

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Jakubowie, gmina Prabuty"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:146123