2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2004 roku


XIX/113/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/113/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/ 4/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach i przewodniczących komisji.

XIX/114/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/114/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2004.

XX/115/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/115/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 w sprawie: wyrażenia zgody na postawienie pomników w mieście Prabuty i w miejscowości Gonty.

XX/116/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/116/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o ustalenie granicy miasta Prabuty i miejscowości Julianowo w gminie Prabuty.

XX/117/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/117/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XX/118/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/118/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

XX/119/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/119/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2004 rok.

XX/120/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/120/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

XX/121/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/121/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku , sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadań.

XX/122/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II / 4 / 2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach i przewodniczących komisji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17177