2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2004 roku


XX/123/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

XXI/124/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXI/124/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie: absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Prabutach.

XXI/125/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXI/125/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2004 rok.

XXI/126/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXI/126/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 kwietnia 2004 roku. w sprawie: utworzenia obwodów do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

XXI/127/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXI/127/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Gonty.

XXII/128/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXII/128/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Prabuty w sprawie ustalenia granicy miasta Prabuty i miejscowości Julianowo w gminie Prabuty.

XXII/129/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXII/129/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 maja 2004 roku. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI /95/ 2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

XXII/130/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXII/130/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie: Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prabutach.

XXIII/131/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXIII/131/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004 - 2010

XXIII/132/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XXIII/132/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul Łąkowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17178