2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2004 roku


XXVIII/173/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/173/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2004 rok.

XXVIII/174/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/174/2004 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

XXVIII/175/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/175/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni “S Ch” w Prabutach

XXVIII/176/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/176/2004 w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach.

XXVIII/177/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/177/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

XXVIII/178/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/178/2004 w sprawie przyjęcia zmian do “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty”, uchwalonych Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 marca 2003 r.

XXVIII/179/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2005 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/179/2004 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2003 – 2007”, uchwalonego uchwałą nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 marca 2003 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17180