2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2005 roku


XXXIII/210/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIII/210/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa pomorskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 521.

XXXIV/211/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/211/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/156/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

XXXIV/212/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/212/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/202/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004 ÷ 2007.

XXXIV/213/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/213/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/203/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004 ÷ 2006.

XXXIV/214/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/214/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: przystąpienia do STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI KWIDZYŃSKIEJ “LIWA” z SIEDZIBĄ w KWIDZYNIE.

XXXIV/215/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/215/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Prabuty do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum – Tropy na odcinku Sztum - Górki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 522, drogi wojewódzkiej 522 – Górki – Prabuty – do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej 523 – Trumieje - Gardeja – do drogi krajowej nr 55.

XXXIV/216/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/216/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zabezpieczenia, w formie weksla “in blanco”, prawidłowego wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

XXXIV/217/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/217/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

XXXIV/218/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/218/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

XXXIV/219/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIV/219/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granic i numeru oraz wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15634