2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2015 roku


IX/51/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

IX/50/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

IX/49/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Współpracy Miasta i Gminy Prabuty z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020.

IX/48/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

IX/47/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

IX/46/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

IX/45/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.

IX/44/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu targowiska przy ul. Daszyńskiego

IX/43/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. o zmianie uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Prabuty i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

IX/42/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w/s ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Liwieniec”

VIII/41/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

VIII/40/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

VIII/39/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2014.

VIII/38/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej

VIII/37/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

VIII/36/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty.

VII/35/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

VII/34/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/124/2000 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .

VII/33/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w 2015 roku.

VII/32/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

VII/31/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty .

VII/30/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty

VI/29/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

VI/28/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

VI/27/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

VI/26/2015

2016-01-25

Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

V/25/2015

2016-01-25

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

V/24/2015

2016-01-25

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

V/23/2015

2016-01-25

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Prabutach.

V/22/2015

2016-01-25

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej Prabuty z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „ Programu Opieki nad zabytkami Gminy Prabuty na lata 2015-2018”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10324