2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2015 roku


V/21/2015

2016-01-25

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach.

IV/20/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

IV/19/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Prabuty do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

IV/18/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

IV/17/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach.

IV/16/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Prabuty na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł ciepła z zasilanych węglem na proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

IV/15/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie : uchwalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2015.

IV/14/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

IV/13/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

IV/12/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2015.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10326