2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2012 roku


XXV/145/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXV/145/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXV/146/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XXV/147/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XXV/148/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI / 262 / 2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

XXV/149/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXV/149/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2013”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7437