2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2011 roku


XII/73/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XII/74/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2011 roku W sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

XIII/75/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRODZIEC – PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH” w gm. Prabuty obręb Grodziec

XIII/76/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XIII/77/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

XIII/78/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodziec w gminie Prabuty

XIII/79/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XIII/80/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI / 262 / 2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

XIII/81/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XIII/82/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

XIII/83/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XIII/84/2011

2016-01-27

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku Nr XIII/84/2011

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7289