2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2009 roku


XXXII/179/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/ 179/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty

XXXII/180/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2009

XXXII/181/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/181/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXII/182/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach.

XXXII/183/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

XXXII/184/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 roku o zmianie Uchwały Nr XXVI/139/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Chodkiewicza wraz z odwodnieniem.

XXXIII/185/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Konkatedrze p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XXXIII/186/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Obrzynowie , zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XXXIII/187/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2009 - 2013

XXXIII/188/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w 2009 roku.

XXXIII/189/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXIII/190/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/190/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

XXXIII/191/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/191/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości Rodowo i Gdakowo.

XXXIII/192/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIII/192/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia na wniosek EC0 Malbork sp. z o.o. z siedzibą w Malborku czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy nr 2/2008 ECO S.A z siedzibą w Opolu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Prabuty

XXXIV/193/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

XXXIV/194/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grażymowo w gminie Prabuty.

XXXIV/195/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH – GRODZIEC” w gminie Prabuty

XXXIV/196/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

XXXIV/197/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2009 - 2013

XXXIV/198/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9002