2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2009 roku


XXXIV/199/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie: odmowy zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnego.

XXXV/200/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Julianowo.

XXXV/201/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Daszyńskiego w Prabutach.

XXXV/202/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXV/202/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Koszarowej w Prabutach.

XXXV/203/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXV/203/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej u zbiegu ulic Kuracyjnej i Sanatoryjnej w Prabutach.

XXXVI/204/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVI/204/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty.

XXXVI/205/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i luster” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2009- 2011”.

XXXVI/206/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVI/206/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXVII/207/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVII/207/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grodziec.

XXXVII/208/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVII/208/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2009 - 2013

XXXVII/209/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXVII/149/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

XXXVII/210/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVII/210/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/62/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2008 – 2012”

XXXVII/211/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVII/211/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXVIII/212/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

XXXVIII/213/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVIII/213/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prabuty do Konsorcjum Klaster Zielona Energia

XXXVIII/214/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXVIII/214/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXIX/215/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/215/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listpada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Galosa.

XXXIX/216/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/216/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Prabuty.

XXXIX/217/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/217/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

XXXIX/218/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/218/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta i Gminy Prabuty dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9003