2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XVI/84/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia pomocy społecznej w związku z pokryciem kosztów pogrzebu

XVI/85/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/85/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” spółka z o. o. z siedzibą w Prabutach.

XVI/86/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn w 2008 roku.

XVI/87/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/87/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie w 2008 roku.

XVI/88/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/88/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

XVI/89/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/89/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty

XVII/90/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/90/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty

XVII/91/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/91/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul.Kwidzyńskiej 4.

XVII/92/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia.26 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Kleczewie.

XVII/93/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy rekreacyjnej (oznaczonych w dotychczasowym planie 6ML i fragmentu 5ML) w obrębie geodezyjnym Julianowo gmina Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14155