2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XVII/94/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty” dla potrzeb:
1. lokalizacji parków elektrowni wiatrowych
2. zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Sanatoryjnej w Prabutach

XVII/95/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH – GRODZIEC” w gminie Prabuty

XVII/96/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XVII/97/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie : określenia wytycznych w zakresie ustalenia czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych pod cele rekreacyjne w mieście i gminie Prabuty.

XVII/98/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XVII/99/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2008 - 2013

XVII/100/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2008

XVII/101/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

XVII/102/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach.

XVIII/103/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14043