2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XVIII/104/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Trumiejkach

XVIII/105/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia i współfinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”

XVIII/106/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Prabuty

XVIII/107/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/107/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie miasta Prabuty

XVIII/108/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVIII/108/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 roku o zmianie Uchwały Nr XVI/85/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” spółka z o. o. z siedzibą w Prabutach.

XVIII/109/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/109/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia przez Miasta i Gminę Prabuty od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 w okolicach miejscowości Stańkowo”.

XVIII/110/2008

2016-02-02

Uchwała nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla niepublicznych przedszkoli.

XVIII/111/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

XIX/112/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty.

XIX/113/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prabuty w latach 2008 – 2012”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14061