2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2006 roku


XL/274/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/274/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Gdakowo.

XL/275/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/275/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Gdakowo pt. “Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Gdakowo”.

XL/276/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/276/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Stańkowo.

XL/277/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/277/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Stańkowo pt. “Modernizacja plaży nad jeziorem Sowica na terenie sołectwa Stańkowo, gm. Prabuty”.

XL/278/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/278/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

XL/279/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/279/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zawarcia umowy na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlach Chodkiewicza i Łąkowa na terenie miasta Prabuty”.

XL/280/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XL/280/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XLI/281/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/281/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2003 – 2007”, uchwalonego uchwałą nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 marca 2003 r.

XLI/282/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/282/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie włączenia się do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w roku 2007 obchodów “Roku Dolnego Powiśla”.

XLI/283/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/283/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12521