2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2006 roku


XLI/284/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/284/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Rypińska – etap II)

XLI/285/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/285/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2006 r.

XLI/286/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/286/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Prabutach, Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów burmistrza Miasta i Gminy Prabuty..

XLI/287/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/287/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Prabutach.

XLI/288/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLI/288/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

XLII/289/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLII/289/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

XLII/290/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLII/290/2006 Rady Miasta w Prabutach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych , ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia tych dochodów.

XLIII/291/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLIII/291/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

XLIII/292/2006

2016-02-03

Uchwała nr XLIII/292/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Miasto i Gminę Prabuty oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

XLIII/293/2006

2016-02-03

Uchwała Nr XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu i Gminie Prabuty lub jej jednostkom organizacyjnym (do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11025