2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

113/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Obrzynowie w gminie Prabuty.

112/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 112/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Laskowicach w gminie Prabuty.

111/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

110/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Rumiankowej w Prabutach.

109/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości letniskowej położonej w Rodowie Małym w gminie Prabuty.

108/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Kuracyjnej w Prabutach.

107/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na pomieszczenie tymczasowe

106/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale mieszkalne

105/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

104/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 6 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 16 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

103/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 6 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 9 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

102/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 6 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 6 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

101/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 6 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 2 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

100/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 6 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 1 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

99/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 11 w Obrzynowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 roku.

98/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 roku

97/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 4 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 roku.

96/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w obwodzie głosowania Nr 2 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 roku.

95/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

94/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno - prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

93/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

92/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku W sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2015 rok.

91/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016

90/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku W sprawie powołania komisji w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty do ujawnienia środków trwałych Gminy Prabuty

89/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

88/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 88/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

87/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

86/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach do składu osobowego Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski.

85/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kowalach w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

84/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 1 sierpnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 roku poz. 859), w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11717