2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

83/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 1 sierpnia 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do wystawiania tytułu wykonawczego, kierowania tytułu wykonawczego do egzekucji oraz podpisywania upomnień

82/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

81/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 81/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - ,,Wyprawka szkolna”.

80/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 80/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kowalach w gminie Prabuty.

79/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 79/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Legionów w Prabutach

78/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prabutach

77/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

76/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

75/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny

74/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, wyłącznie w formie elektronicznej

73/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku W sprawie: archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

72/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku W sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

71/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 71/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

70/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy Prabuty.

69/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rodowie łączącego Szkołę Podstawową im. Kresowian w Rodowie oraz Gimnazjum im. Kresowian w Rodowie.

68/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

67/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny

66/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

65/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

64/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8.

63/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku W sprawie nieodpłatnego przekazania używanego zestawu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Prabutach oraz powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

62/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święta przypadające w 2015 roku w dni wolne od pracy.

61/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach

60/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 24 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

59/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na targowisku miejskim w Prabutach

58/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

57/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 18 maja 2015 roku W sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty do Prabuckiego Centrum Kultury oraz powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

56/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytych pojemników na śmieci z ewidencji środków trwałych

55/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

54/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 10 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11718