2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

52/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

51/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej przy ulicy Jagiełły w Prabutach.

50/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej przy ulicy Koszarowej w Prabutach.

49/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach

48/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach.

47/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie : szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach.

46/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

45/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach

44/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

43/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

42/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

41/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie sprzedaży lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

40/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

39/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

38/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

37/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej przy ulicy Kuracyjnej 32A/25 w Prabutach.

36/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Gontach.

35/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach.

34/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Gonty-W.

33/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

32/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

31/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2014 rok.

30/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: określenia wzorów: wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł ciepła z zasilanych węglem na proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty, umów o udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji.

29/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rodowie.

28/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

27/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gontach w gminie Prabuty.

26A/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 26A/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

26/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

25/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kałdowie.

24/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11720