2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Pilichowie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

22/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Starym Kamieniu oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

21/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Gilwie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

20/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Raniewie-Kleczewie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

19/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Pólku Pomorskim oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie

18/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Kołodziejach oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

17/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 17/2015 zdnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Gontach oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie

16/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 16/2015 dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Szramowie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie

15/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 15/2015 dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Rodowie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

14/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokal socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny

13/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 17 stycznia 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny

12/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.

11/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach

10/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

9A/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 9A/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

9/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2008r. w sprawie: opłat za usługi cmentarne.

8/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

7/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

6/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

5/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

4/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne

3/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: zarządzenia wyborów organów wykonawczych gminnych jednostek pomocniczych – sołtysów sołectw w Gminie Prabuty na kadencję 2015 - 2019.

2/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1/2015

2016-02-09

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Gdakowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11745