2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

86/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Trumiejkach w gminie Prabuty.

85/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 85/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Gdakowie w gminie Prabuty.

82/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 82/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt. ,,Wspomnienia Prabuckich Kresowian” – wydanie książki na podstawie zebranych wspomnień mieszkańców PLGD, której celem jest Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiśla poprzez wydanie 2000 egzemplarzy książki dokumentującej historię osiedlania i tworzenia nowej, wielokulturowej społeczności na obszarze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, współfinansowanego w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

81/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 81/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania z samochodu służbowego

80/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 80/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wykonania uchwały rady miejskiej nr XXVI/140/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

79/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 79/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy Pl. Wolności w gminie Prabuty.

78/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

77/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 77/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

76/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 76/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

75/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 75/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

74/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 74/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

73/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 73/2014 z dnia 6 października 2014 w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2013/2014.

72/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 72/2014 z dnia 02 października 2014r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obrzynowie w gminie Prabuty.

71/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 71/2014 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015.

70/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 70/2014 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

69/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grodźcu 18 w gminie Prabuty.

68/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

67/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym w sprawach dodatków mieszkaniowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

66/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 09 września 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

65/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 09 września 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

64/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 09 września 2014 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

63/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 05 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

62/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

61/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Prabutach.

60/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 60/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kałdowie w gminie Prabuty.

59/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Legionów w Prabutach.

58/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2014 rok.

57/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

56/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

55/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zakładowego planu kont.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11280