2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

54/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

53/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytego pieca z ewidencji środków trwałych

52/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 52/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku W sprawie zmiany w załączniku nr 3 punkt nr 1, 3 i 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

51/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Prabuty w ramach realizacji zadań współfinansowanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 EURO

50/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokal socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

49/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

48/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

47/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

46/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

45A/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 45A/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

44/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej - Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do realizacji zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

43/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 43/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Legionów w Prabutach.

42/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 42/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Grodźcu w gminie Prabuty.

41/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

40a/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 40a/2014 z dnia 25 maja 2014 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Prabutach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku.

40/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

39/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

38/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

37/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji w 2014 roku na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty

36/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

35/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

34/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Gonty-W.

33/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sypanica.

32/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

31/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

30/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

29/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

28/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt. ,,Festiwal Kultury Średniowiecznej”, której celem jest Rozwój oferty spędzania wolnego czasu, poprzez organizację 2 dniowego Festiwalu Kultury Średniowiecznej nawiązującego do średniowiecznej historii miasta, kiedy Prabuty były siedzibą Biskupa Pomezańskiego, współfinansowanego w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

27/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8.

26/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych przez miasto i gminę Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11322