2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

59/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

58/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2013 rok.

57/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014.

56/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2013 rok.

55/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

54/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

53/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

52/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonych w mieście i gminie Prabuty.

51/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

50/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 50/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

49/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia udziałów Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z. o. w Prabutach.

48/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z referendum powiatowego przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2012 r.

47/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Trumiejkach.

46/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 46/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie - Skłodowskiej w Prabutach.

45/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 45/2013 z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

44/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

43/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej w Trumiejkach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Prabutach w okręgu wyborczym nr 9 zarządzonych na dzień 9 czerwca 2013 roku.

42/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Stypendialnej powołanej do opiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

41/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu.

40/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

39/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

38/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

37/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 2 maja 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowej położonej w Kowalach w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

36/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Prabutach.

35/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

34/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

33/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do działania przed sądami powszechnymi w sprawach z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej.

32/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karolinie Demko – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

31/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach

30/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Trumiejkach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11124