2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

64/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Prabutach.

63/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze technicznej i budownictwie na terenie miasta i gminy spowodowanych warunkami pogodowymi tj. opady deszczu, silne wiatry i burze, gradobicia.

62/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych znajdujących się w zespole ds. budżetu i księgowości budżetowej za okres od 1 marca 2011 roku do 19 września 2012 roku.

61/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

60/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty na zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna”.

59/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny

58/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 10 września 2012 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

57/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 4 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Centrum Artystyczno – Ekologicznym w Rodowie.

56/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach

55/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2012 roku.

54/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.

53/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

52/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

51/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 51/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

50/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

49/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 49/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach, powołania zespołu spisowego oraz określenie osoby odpowiedzialnej materialnie za przejęte mienie Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach.

48/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 48/2012 dni 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

47/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego p. Piotra Furmana pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

46/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

45/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zakładowego planu kont.

44/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

43/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Prabutach.

42/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

41/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

40/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

39/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżeciw Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

38/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

37/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Warszawskiej 23 w Prabutach.

36/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Klubie Sportowym „ Pogoń „ z siedzibą w Prabutach.

35/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 35/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10106