2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

34/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 34/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Prabutach.

33/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

32/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pólku i Kowalach w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

31/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Trumiejkach w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

30/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sypanicy w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

29/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w mieście i gminie Prabuty.

28/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do wystawiania tytułu wykonawczego, kierowania tytułu wykonawczego do egzekucji oraz podpisywania upomnień.

27/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie składu osobowego komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

26/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów: wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, umów o udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji

25/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego p. Monikę Kuśmierską pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

24/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

23/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

22/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

21/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

20/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 20/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Stańkowie w gminie Prabuty.

19/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Kisielickiej 36H w Prabutach.

18/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

17/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Julianowie w gminie Prabuty.

16B/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 16/B/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich jako sposób integracji społeczności w Gminie Prabuty” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

16/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

15/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku o zmianie Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnetrznej kontroli finansowej.

14/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

13/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2011 rok.

12A/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 12A/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie: przekazania mienia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Szkołom Podstawowym, tj. Szkole Podstawowej w Obrzynowie, Szkole Podstawowej w Trumiejkach, Szkole Podstawowej w Rodowie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach.

12/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

11/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 11/2012 z dni 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

10/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

9/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 9/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

8/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru Oferenta do Prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 1.

7/2012

2016-02-11

Zarządzenie nr 7/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10192