2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 30/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

31/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 31/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 31 grudnia 2004 roku dotyczącego wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

32/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 32/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

33/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 33/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia procedury przedłużającej powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Rodowie aktualnemu dyrektorowi szkoły na kolejnych 5 lat szkolnych.

34/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 34/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie do przeprowadzenia szacowania na terenie powiatu kwidzyńskiego zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

35/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 35/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

36/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie użyczenia gruntu w Stańkowie nad jeziorem Sowica w gminie Prabuty.

37/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 37/2010 z dnia 6 maja 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 83/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia zadań oraz trybu pracy komisji.

38/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 38/2010 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie użyczenia gruntu przy ul. Legionów 2 w Prabutach.

39/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 39/2010 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

40/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 40/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

41/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 41/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

42/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 42/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

43/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 43/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach.

44/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 44/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

45/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 45/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 3 w Prabutach.

46/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku nabycia nieruchomości gruntowej w formie darowizny położonej w obrębie geodezyjnym Młynisko gm. Prabuty.

47/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 47/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Trumiejkach, powołanej Zarządzeniem Nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2010 roku do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku członka komisji wskazanego przez Burmistrza.

49/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 49/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Trumiejkach, powołanej Zarządzeniem Nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2010 roku do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku członka komisji wskazanego przez Burmistrza.

50/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Kisielickiej i Łąkowej w Prabutach.

51/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 51/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

52/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 52/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości Pana Jerzego Wiśniewskiego z tytułu opłaty wieczystego użytkowania za lata 2007-2010.

53/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 53/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

54/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 54/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Rodowie w gminie Prabuty.

55/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

55a/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 55/2/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach i jednostkach organizacyjnych Gminy Prabuty oraz zasad jej koordynacji.

56/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 56/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

57/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 57/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w gminie Prabuty.

58/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 58/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

59/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 59/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9266