2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

102/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 102/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, obsługi apteczek oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

101/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 101/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu likwidacji druków ścisłego zarachowania, które przestały obowiązywać w związku ze zmianą przepisów prawa oraz zmianą organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

100/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 100/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

99/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 99/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie terminów przeprowadzania inwentaryzacji, założenia księgi inwentarzowej, prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych materialnie za place zabaw oraz przystanki i wiaty autobusowe z terenu gminy Prabuty.

98/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 98/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kisielickiej w Prabutach.

97/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 97/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

96/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 96/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

95/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 95/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

94/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 94/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie rozłożenia na raty zapłatę zaległości Pana Eugeniusza Wierzbowskiego zam. Prabuty, Plac Kościuszki 2/7 z tytułu rat spłaty wykupu lokalu mieszkalnego za lata 2004-2008.

93/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 93/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17676