2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

73/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 73/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

72/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gonty gm. Prabuty.

71/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 71/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kołodzieje gm. Prabuty.

70/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

69/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 69/2008 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

68/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 68/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 54/117 położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej w obrębie 05, będącej własnością Miasta i Gminy Prabuty.

67/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

66/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.

65/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 65/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

64/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13806