2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

63/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 63/2008 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie odroczenia zapłaty zaległości Państwa Bożeny i Marka Rybackich zam. Prabuty, Raniewo 6/1 z tytułu spłaty rat za wykup lokalu mieszkalnego za lata 2005-2007.

62/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009.

61/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie umorzenia 50% zaległości Państwa Marleny i Marcina Maciejewskich zam. Prabuty, ul. Konstantego Dąbrowskiego 1 z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za 2007 r.

60/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 60/2008 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Duch – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

59/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Dołęgowskiej – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

58/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej, Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

57/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 57/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

56/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 56/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

55/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 55/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za pierwsze półrocze 2008 roku .

54/2008

2016-02-17

Zarządzenie nr 54/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 05 lutego 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont oraz zarządzenia nr 54/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 30 września 2005 roku , 53/2006 z dnia 31 października 2006 w sprawie zmiany zakładowego planu kont.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13802