2007

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2007 roku


25/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Rady Miejskiej w Prabutach, Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty przeprowadzonych w roku 2006.

24A/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 24/A/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny.

24/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty zapłatę zaległości Pana Jacka Łazarczyk zam. Sypanica 9/1, gm. Prabuty z tytułu części raty spłaty za lokal mieszkalny

23A/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 23/A/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz klęsk żywiołowych na terenie miasta i gminy Prabuty.

23/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie odroczenia zapłaty zaległości Pani Marty Wiśniewskiej zam. Prabuty, ul. Sanatoryjna 9/9 z tytułu spłaty raty za lokal mieszkalny

22/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Jakubowo gm. Prabuty.

21/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2007 z dnia 29 marca 2007 roku określającego kwotę ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Prabuty w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.

20/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok.

19/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Prabuty w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.

18/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2006 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15685