2007

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2007 roku


17/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok.

16/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 01 przy ul. Spokojnej w Prabutach.

15/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

14/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w ramach prowadzonej procedury naboru pracowników, na stanowisko do spraw płac w zespole do spraw budżetu i księgowości budżetowej.

13/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia – na wniosek Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

12/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia osoby wskazanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania zaliczek alimentacyjnych.

11/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty osobie wskazanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

10/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie pobierania zaliczki na poczet ceny zakupu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

9/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok.

8/2007

2016-02-17

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2007 oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14645