2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

47/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach przy ul. Ogrodowej obręb geodezyjny 03

46/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte obręb geodezyjny 03

45/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

44/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 44/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

43/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 43/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach

41/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia w życie zasad obiegu dokumentów oraz ewidencji księgowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty związanych z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

40/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 40/2006 z dnia 9 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia procedur: gromadzenia środków publicznych, gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

39/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 39/06 z dnia 09 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

38/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 38/06 z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w toku kadencji jednostek samorządu terytorialnego 2002-2006.

37/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 37/06 z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 35/05 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 04.08.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12595