Skład Komisji Stałych

Komisja Rewizyjna:

 1. Banach Grażyna - Przewodnicząca Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof - Członek
 3. Anders Stanisław - Członek
 4. Ochał Andrzej - Członek
 5. Wandzel Tomasz - Członek
 6. Wieliczko Piotr - Członek
 7. Wiśniewski Ryszard - Członek

Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. Jakubowski Wiesław - Przewodniczący Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof - Członek
 3. Anders Stanisław - Członek
 4. Chrostek Adam - Członek
 5. Kasprzak Grzegorz - Członek
 6. Maj Lucyna - Członek
 7. Mateńka Leszek - Członek
 8. Ochał Andrzej - Członek
 9. Wandzel Tomasz - Członek
 10. Wiśniewski Ryszard - Członek 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży:

 1. Kasprzak Grzegorz - Przewodniczący Komisji
 2. Banach Grażyna - Członek
 3. Janiewicz Piotr - Członek
 4. Lange Janina - Członek
 5. Wiśniewski Włodzimierz Jan - Członek

Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej:

 1. Maj Lucyna - Przewodnicząca Komisji
 2. Banach Grażyna - Członek
 3. Jakubowski Wiesław - Członek
 4. Janiewicz Piotr - Członek
 5. Lange Janina - Członek
 6. Wiśniewski Włodzimierz Jan - Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Wiśniewski Ryszard - Przewodniczący Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof - Członek
 3. Chrostek Adam - Członek
 4. Mateńka Leszek - Członek
 5. Ochał Andrzej - Członek
 6. Wieliczko Piotr - Członek