Skład Komisji Stałych

Komisja Rewizyjna

 1. Tomaszewska Dorota - przewodnicząca
 2. Pajewski Bogusław
 3. Laskowska Ewelina
 4. Adamkiewicz Krzysztof

Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Tomaszewska Dorota
 2. Pajewski Bogusław
 3. Domagalski Marcin
 4. Chrostek Adam
 5. Chodowiec Tomasz
 6. Beksa Marek
 7. Adamkiewicz Krzysztof - przewodniczący
 8. Wiśniewski Włodzimierz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży

 1. Woch Małgorzata - przewodnicząca
 2. Tomaszewska Dorota
 3. Maj Lucyna
 4. Lange Janina
 5. Wiśniewski Włodzimierz
 6. Banach Grażyna
 7. Kuncicki Adam

Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej

 1. Woch Małgorzata
 2. Maj Lucyna - przewodnicząca
 3. Lange Janina
 4. Domagalski Marcin
 5. Chodowiec Tomasz
 6. Banach Grażyna

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Pajewski Bogusław
 2. Chrostek Adam
 3. Beksa Marek
 4. Kondel Zbigniew - przewodniczący
 5. Kuncicki Adam

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Laskowska Ewelina
 2. Pajewski Bogusław
 3. Kondel Zbigniew
 4. Chodowiec Tomasz - przewodniczący
 5. Domagalski Marcin