Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosku upływa 30 września 2016 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon sportowy letni

2016-07-21

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon sportowy letni.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon sportowy letni

Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2016/2017

2016-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie do 15 września 2016 r. Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, pok. 22 (III piętro).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2016r); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015

2016-05-30

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XLVI/260/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2015. Treść rocznego programu stanowi załącznik Nr 1 do przywołanej powyżej uchwały. W programie ustalone zostały priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Prabuty, które mogły być wspierane lub zlecane w 2015 r. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015

Ogłoszenie Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach w/s przyjmowania ofert na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach

2016-03-09

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach w/s przyjmowania ofert na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

2016-03-07

Szanowni Państwo

Decyzją Wojewody Pomorskiego BZK-IX.7160.8.2016 z dnia 02.03.2016r. powołana została Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie zima 2015/2016r. na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

2016-03-03

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia, iż zostaną wręczone medale ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju" dla rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Czytaj więcej o: Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-03-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:26403