Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Przetargi

I przetarg budowlanych działek rekreacyjnych nad jez. Dzierzgoń w Gontach

2018-09-14

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0004 GONTY -W wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. działki w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

174/37

1041

GD1I/00039632/6

33561,oo

3357

340

174/38

1057

GD1I/00039632/6

34061,oo

3407

350

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg budowlanych działek rekreacyjnych nad jez. Dzierzgoń w Gontach

I przetarg działki budowlanej o pow. 0,1710 ha przy ul. Sosnowej

2018-09-05

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

64/12

1710

GD1I/00041778/8

44831,oo

4483,1o

450,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg działki budowlanej o pow. 0,1710 ha przy ul. Sosnowej

I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

2018-08-13

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

I przetarg gruntu o pow. 713 m.kw. pod zabudowę usługowo-handlową przy ul. Daszyńskiego

2018-08-13

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025127/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty -M przy ul. Daszyńskiego oznaczoną numerem działki 269/13 o pow. 713 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 31295,oo zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg gruntu o pow. 713 m.kw. pod zabudowę usługowo-handlową przy ul. Daszyńskiego

I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Daszyńskiego 15/17

2018-08-13

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Daszyńskiego 15 i 17
na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00017170/9 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 276/30 o pow. 190 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 9255,oo zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Daszyńskiego 15/17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18961