Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Przetargi

I przetarg działek budowlanych nr 225/3/4 o pow. 42m2 i 101m2 przy ulicach B.Prusa i Kraszewskiego

2018-10-26

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty położone w Prabutach wg poniższego wykazu:

Lp

Nr działki

Położenie: ulica, obręb geodezyjny

Pow. w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w złotych*

Wysokość wadium w złotych

1

225/3

0001-M, B. Prusa

42

GD1I/00046092/0

2875,oo

290,oo

2

225/4

0001-M, Kraszewskiego

101

GD1I/00046092/0

5875,oo

590,oo

* do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg działek budowlanych nr 225/3/4 o pow. 42m2 i 101m2 przy ulicach B.Prusa i Kraszewskiego

II przetarg ograniczony gruntu przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

2018-10-24

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: II przetarg ograniczony gruntu przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

IV przetarg nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach

2018-10-24

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00055487/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0029 Trumiejki -W oznaczoną numery działek 46 i 47 o łącznej pow. 3200 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 34400,oo zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych oo/100).

Czytaj więcej o: IV przetarg nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach

I przetarg gruntu rolnego o pow. 0,1426ha w Kołodziejach

2018-10-24

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na rolne nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną na terenie Gminy Prabuty wg poniższego wykazu:

Lp

Nr działki

Położenie obręb geodezyjny

Pow. w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w złotych

Wysokość wadium w złotych

1

250

Kołodzieje

0,1426

GD1I/00017378/7

7459,oo

750,oo

 

Czytaj więcej o: I przetarg gruntu rolnego o pow. 0,1426ha w Kołodziejach

III przetarg ograniczony gruntu nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

2018-10-23

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na nieruchomość zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00040312/7 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780 położoną w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo -W oznaczoną numerem działki 7 o pow. 5849m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 60000,oo zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: III przetarg ograniczony gruntu nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:20384