Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Przetargi

II przetarg ograniczony gruntu nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

2018-07-16

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na nieruchomość zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00040312/7 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780 położoną w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo -W oznaczoną numerem działki 7 o pow. 5849 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 89245,oo zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: II przetarg ograniczony gruntu nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

II przetarg działek budowlanych przy ul. O.Klimuszki

2018-07-11

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/238

1491

 O.Klimuszki

40670,oo

4067,oo

407,oo

54/234  i 54/235

1687

46065,oo

4607,oo

461,oo

54/240

1505

41165,oo

4117,oo

412,oo

54/241

1470

40265,oo

4027,oo

403,oo

54/228 i 54/229

1641

44865,oo

4487,oo

449,oo

54/232 i 54/233

1640

44865,oo

4487,oo

449,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych przy ul. O.Klimuszki

II przetarg nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach

2018-07-04

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00055487/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0029 Trumiejki -W oznaczoną numery działek 46 i 47 o łącznej pow. 3200 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 34400,oo zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych oo/100).

Czytaj więcej o: II przetarg nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17368