Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Przetargi

I przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,32ha w Trumiejkach

2018-05-18

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00055487/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0029 Trumiejki -W oznaczoną numery działek 46 i 47 o łącznej pow. 3200 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 34400,oo zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych oo/100).

Czytaj więcej o: I przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,32ha w Trumiejkach

Przetarg działek budowlanych na Os. O.Klimuszki k/Sanatorium

2018-05-16

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O. Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/238

1491

O. Klimuszki

40670,00

4067,00

407,00

54/234  i 54/235

1687

 O. Klimuszki

46065,00

4607,00

461,00

54/239

1492

 O. Klimuszki

40865,00

4087,00

409,00

54/240

1505

 O. Klimuszki

41165,00

4117,00

412,00

54/241

1470

 O. Klimuszki

40265,00

4027,00

403,00

54/228 i 54/229

1641

 O. Klimuszki

44865,00

4487,00

449,00

54/232 i 54/233

1640

 O. Klimuszki

44865,00

4487,00

449,00

54/230 i 54/231

1567

 O. Klimuszki

42865,00

4287,00

429,00

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: Przetarg działek budowlanych na Os. O.Klimuszki k/Sanatorium

Odwołanie przetargu działek garażowych nr 499, 87/26, 87/27 przy ul. Ogrodowej

2018-04-26

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY ODWOŁUJE I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty położonych w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M przy ul. Ogrodowej oznaczonych jako działki nr 499 o pow. 35 m2 , nr 87/26 o pow. 21 m2, nr 87/27 o pow. 21 m2 wraz z udziałem 1/24 w placu manewrowym nr działki 496/5 o pow. 925 m2, zapisanych w księgach wieczystych KW nr GD1I/00017614/4 i GD1I/00049834/5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynosiły odpowiednio: 6500 zł, 4300 zł, 4300 zł kwoty netto.

Czytaj więcej o: Odwołanie przetargu działek garażowych nr 499, 87/26, 87/27 przy ul. Ogrodowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:16296